Technická data – GM – Opel Astra H / Zafira B – chybové kódy

Zde najdete chybové kódy, které se projeví rozsvícením dané kontrolky na přístrojovém štítu vozu. Ty získáme připojením diagnostiky vozu a ta nám případné kódy chyb vypíše a podle toho zjistíme, kde se daná problematika nachází a případný servis (automechanik) se může na daný problém zaměřit.

POZNÁMKA: Protože dané motorizace se montují i do jiných modelů Opel, můžou mít mnoho společného, jedná se o modely Opel Signum, Vectra C.

Jak můžeme kód vyblikat bez diagnostiky sami

Pro MKPP nebo Easytronic :
• Současně zmáčknu pedal plynu a brzdy a držíme je.
• Potom zasazuji klíč do spínače zapalování.
• Otáčím zapalování ( ale nestartujeme auto !!! ).
• Držím pár sekund, stále držím pedály,než se ukáže okno.

Pro AKPP (manuál) :
• Zasazujeme klíč do spínače zapalování.
• Otáčím zapalování ( motor nestartujeme! ).
• Nohy na brzdový pedál a držím.
• Řadičku AKPP v poloze „D“ (Drive).
• Otočím zpět zapalování a povolím brzdy.
• Nohy nyní dám už spolu na plynový pedál, brzdový pedál a držím je.
• Otáčím zapalování ( motor nestartujeme! ).
• Držím pár sekund, stále držím pedály,než se ukáže okno.

Jestliže jsme udělaly vše dobře, tak na místě kilometrů bude zobrazeno oznámení „ECN“ (error code number) a kódy chyb.

• Při šlapání na pedály nemusíme silně tlačit.
• První 4 čísla ukazují klíč chyby , následující dvě její význam.
• Pokud se ukazuje jen nula, tak se mluví o nedostatku chyb.
• Důležitě !!! Pokud je číslic 5, například, 70405 , tak to před ně doplňte 0, abychom obdržely číslo 070405. Dále – jako obvykle.
Například: ECN
161450 : problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)

Chybové kody zjištěné pomoci diagnostiky vozu v service

Kód chybyPopis chyby CZPopis chyby AJ
70458Nesprávná funkce vstupního obvodu spínače spojky.70458 Clutch switch input circuit malfunction.

Bxxxx – chyba

Kód chybyPopis chyby CZPopis chyby AJ
B0132Voltáž baterie vysoké C – 123
B0158Vně voltáže snímače teplot je příliš malá DIS ( informace displej) C – 015B0158 outside temperature sensor voltage is too small DIS (Information Display) C- 015
B0158B0158 outside temperature sensor circuit voltage ten open or big DIS (Information Display) C- 015
B0283Vyhřívání zadního skla vozu špatná funkce teplo, větrání a klimatizace B – 015B0283 rear window heater malfunction heating, ventilation and air conditioning B- 015
B1000Vymění řídicí jednotku – EEPROM chyby C – 002B1000 replace the control unit – EEPROM errors C- 002
B1000Vymění řídicí jednotku – hardware chyby C – 002B1000 replace the control unit – hardware errors C- 002
B1000B1000 replace the control unit – hardware errors C- 002
B1000Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002B1000 control device to replace C- 002
B1000Regulátor špatná funkce C – 002B1000 control device malfunction C- 002
B1001Airbag řídicí jednotka je zamčený hardware a softwarový B – 003B1001 airbag control unit is not locked hardware and software B- 003
B1001Vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B – 005B1001 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005
B1001Chyba programovací hardware a softwarový B – 003B1001 error programming hardware and software B- 003
B1001Linkslenker – /Rechtslenker projektové chyby C – 002B1001 Linkslenker- /Rechtslenker configuration errors C- 002
B1001Regulátor je kalibrovaný hardware a softwarový B – 003B1001 control device is not calibrated hardware and software B- 003
B1001Regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003B1001 control device is not programmed hardware and software B- 003
B1001B1001 control device is not programmed hardware and software B- 003
B1001Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003B1001 control device programming hardware and software B- 003
B1001Varianty kódují je naprogramovaný hardware a softwarový B – 004B1001 variants code is not programmed hardware and software B- 004
B1001Konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003B1001 variant configuration is not programmed hardware and software B- 003
B1006Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002B1006 control device to replace C- 002
B1009Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003B1009 control device programming hardware and software B- 003
B1016Vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B – 005B1016 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005
B1019Regulátor ve vydání stojí C – 002B1019 control device in the extradition state C- 002
B1325Síťové napětí síla příliš velký B – 003B1325 system voltage power too large B- 003
B1325B1325 system voltage power too small B- 003
B1375Geschaltete síťové napětí (A zapalování) není hodnověrný s CAN signalizovat B – 005B1375 Geschaltete system voltage (A ignition) is not plausible with CAN signal B- 005
B1385Terminálová 15A dysfunkce B – 004B1385 terminal 15A dysfunction B- 004
B1390Komfortní obvod uzavření voltáž síla příliš malá okna C – 009B1390 comfort closure circuit voltage power too small windows C- 009
B1395Motor běží příliš malou signální voltáž EHPS (elektrolyticky pokovovat hydraulické pomocné mechanické řízení volantu) C – 003B1395 engine runs too small signal voltage EHPS (electro hydraulic auxiliary power steering) C- 003
B1420Napájecí napětí je příliš velký C – 124B1420 power supply voltage is too large C- 124
B1420Napájecí napětí příliš malý C – 124B1420 power supply voltage too small C- 124
B1421Napájecí napětí signál není v prostoru cílech C – 124B1421 supply voltage signal is not in the target area C- 124
B1428Vystřídá startéry dysfunkce C – 127B1428 relay starters dysfunction C- 127
B1441Geschaltete síťové napětí (zapalování A) síla příliš velký C – 125B1441 Geschaltete system voltage (Ignition A) Power too big C- 125
B1441Geschaltete síťové napětí (zapalování ON) voltáž příliš malý C – 125B1441 Geschaltete system voltage (ignition ON) voltage too small C- 125
B1451Směnové vybavení voltáže příliš velký nebo otevřený obvod C – 106B1451 voltage relay equipment too large or open circuit C- 106
B1451Doplňky vystřídají voltáž obvodu je příliš velký C – 106B1451 accessories relay circuit voltage is too large C- 106
B1453Geschaltete síťové napětí (zapalování A) síla příliš velký C – 125B1453 Geschaltete system voltage (Ignition A) Power too big C- 125
B1453Geschaltete síťové napětí (zapalování ON) voltáž příliš malý C – 125B1453 Geschaltete system voltage (ignition ON) voltage too small C- 125
B2961Poziční zapalování spínač s klíčem obvod špatná funkce C – 002B2961 position ignition key switch circuit malfunction C- 002
B3601Držící magnetický klíč vystřídá obvod špatnou funkci AF 17 – 4 automat 4 – rychlostní převodovka C – 005B3601 holding magnetic key relay circuit malfunction AF 17- 4 Automatic 4- speed gearbox C- 005
B3644Přepínací kanálové vysoké kolo vzdálená přilepená RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012B3644 switch channel high wheel remote stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3644Přepínací kanálové vysoké kolo obvod dálkového ovládání odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012B3644 switch channel high wheel remote control circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3645Kanál dolů knoflíkové kolo dálkového ovládání přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C – 012B3645 channel down button remote control wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3645Přepínací kanál dolů volant obvod dálkového ovládání odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012B3645 switch channel down steering wheel remote control circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3646Rolování pravé kolo přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C – 012Scrolling right B3646 wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3646Rolování pravý obvod kola otevřená RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012Scrolling right B3646 wheel circuit open RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3646Rolování pravý obvod kola odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012Scrolling right B3646 wheel circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3647Přepínací hlasové kolo dálkového ovládání přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C – 012B3647 switch voice remote control wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3647Přepínací řízení hlasem kolo vzdálený odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012B3647 switch Voice Control wheel remote resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3648Přepínací telefonní kolo vzdálená přilepená RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012B3648 switch telephone wheel remote stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3648Přepínací telefonní kolo vzdálený odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012B3648 switch telephone wheel remote resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3649Scrolling levé kolo přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C – 012B3649 Scrolling left wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3649Kolo Scrolling levý otevřený obvod RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012B3649 wheel Scrolling left open circuit RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3649Scrolling levé kolo obvod odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C – 012B3649 Scrolling left wheel circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012

Cxxxx – chyba

Kód chybyPopis chyby CZPopis chyby AJ
C0252Regulátor ve vydání podmínka nebo defekt hardware a softwarový B – 003C0252 control device in the extradition condition or defect hardware and software B- 003
C0252C0252 control device in the extradition condition or defect hardware and software B- 003
C0550Špatná konfigurační střídání naprogramované řídicí jednotky nebo vadný hardware a softwarový B – 003Wrong C0550 configuration variations programmed control unit or defective hardware and software B- 003
C0550Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002C0550 control device to replace C- 002
C0550Regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003C0550 control device is not programmed hardware and software B- 003
C0551Vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B – 005C0551 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005
C0551Špatná konfigurace varianty naprogramovaného hardwaru a softwarový B – 004Wrong C0551 variant configuration programmed hardware and software B- 004
C0551Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003C0551 control device programming hardware and software B- 003
C0551Varianty kódují je naprogramovaný hardware a softwarový B – 004C0551 variants code is not programmed hardware and software B- 004
C0551Konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B – 004C0551 variant configuration is not programmed hardware and software B- 004
C0569Falešná systémová konfigurace technických prostředků a softwarový B – 003False C0569 system hardware configuration and software B- 003
C0800Síťové napětí síla příliš velký B – 003C0800 system voltage power too large B- 003
C0800Síťové napětí síla příliš malý B – 003C0800 system voltage power too small B- 003
C0920Regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003C0920 control device is not programmed hardware and software B- 003
C1523Síťové napětí síla příliš velký C – 105C1523 system voltage power too large C- 105
C1523Síťové napětí síla příliš malý C – 105C1523 system voltage power too small C- 105
C1550Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002C1550 control device to replace C- 002

Pxxxx – chyba

Kód chybyPopis chyby CZPopis chyby AJ
P0070Senzor okolní vzdušná teplotní dysfunkce B – 024P0070 sensor ambient air temperature dysfunction B- 024
P0100Vzdušná hmotnost / hlasitost dysfunkce nože C – 007P0100 air mass / volume knife dysfunction C- 007
P0100Vzdušná hmotnost / hlasitost signál nože příliš velký C – 007P0100 air mass / volume knife signal too large C- 007
P0100Množství vzdušné hmotnosti příliš malý nůž signalizuje C – 007P0100 air mass quantities too small knife signal C- 007
P0100Metr vzdušné hmotnosti chybaP0100 air mass meter error
P0105Mnohonásobný snímač tlaku vtoku napěťové chybyP0105 intake manifold pressure sensor voltage error
P0110Vtok senzor signál je příliš velký C – 008P0110 intake sensor signal is too large C- 008
P0110Vtok senzor signál malý C – 008P0110 intake sensor signal to small C- 008
P0110Ansauglufttemperaturf?hler chybaP0110 Ansauglufttemperaturf?hler error
P0110Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019P0110 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P0115Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019P0115 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P0115Snímač teploty chladiva chybyP0115 coolant temperature sensor errors
P0115Motorový snímač teploty chladiva není v prostoru cílech chlazených motorový C – 002P0115 engine coolant temperature sensor is not in the target area cooled engine C- 002
P0115Teplota chladiva kapaliny motoru signál je příliš velké chladicí motorový C – 002P0115 engine coolant temperature signal is too large cooling engine C- 002
P0115Teplota chladiva kapaliny motoru signál je příliš malé chlazení motoru C – 002P0115 engine coolant temperature signal is too small engine cooling C- 002
P0120Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „A“ není prostor cíle C – 005P0120 throttle valves / pedal position donor „A“ is not a target area C- 005
P0120Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „A“ signál je příliš velký C – 005P0120 throttle valves / pedal position donor „A“ signal is too large C- 005
P0120Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „A“ signál malý C – 005P0120 throttle valves / pedal position donor „A“ signal to small C- 005
P0130Pravděpodobnost mezi O2 senzorem 1 banka 1 a O2 senzor 2 banka 1 B – 020No P0130 plausibility between O2 sensor 1 Bank 1 and O2 sensor 2 bank 1 B- 020
P0130Lambda – sonda dysfunkce (banka 1 senzor 1) B – 020P0130 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B- 020
P0130Lambda – snímač obvod ne v prostoru cílech (banka 1 senzor 1) B – 025P0130 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 1) B- 025
P0130O2 senzor voltáž obvodu vysoká (banka 1 senzor 1) C – 019P0130 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 1) C- 019
P0130O2 senzor voltáž obvodu nízká (banka 1 senzor 1) C – 019P0130 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 1) C- 019
P0135Lambda – sonda ohřívací dysfunkce (banka 1 senzor 1) B – 012P0135 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B- 012
P0135Lambda – sonda teplo otevře (banku 1 senzor 1) B – 028P0135 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 1) B- 028
P0135Lambda – sonda žhavicí napětí je příliš velká (banka 1 senzor 1) B – 012P0135 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 1) B- 012
P0135Lambda – sonda žhavicí napětí je příliš malá (banka 1 senzor 1) B – 012P0135 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 1) B- 012
P0136Nravděpodobnost mezi O2 senzorem 1 banka 1 a O2 senzor 2 banka 1 B – 027No P0136 plausibility between O2 sensor 1 Bank 1 and O2 sensor 2 bank 1 B- 027
P0136Lambda – sonda dysfunkce (banka 1 senzor 2) B – 027P0136 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B- 027
P0136Lambda – snímač obvod ne v prostoru cílech (banka 1 senzor 2) B – 026P0136 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 2) B- 026
P0136O2 senzor voltáž obvodu vysoká (banka 1 senzor 2) C – 023P0136 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 2) C- 023
P0136O2 senzor voltáž obvodu nízká (banka 1 senzor 2) C – 023P0136 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 2) C- 023
P0141Lambda – sonda ohřívací dysfunkce (banka 1 senzor 2) B – 013P0141 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B- 013
P0141Lambda – sonda teplo otevře (banku 1 senzor 2) B – 029P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B- 029
P0141Lambda – sonda žhavicí napětí je příliš velká (banka 1 senzor 2) B – 013P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B- 013
P0141Lambda – sonda žhavicí napětí je příliš malá (banka 1 senzor 2) B – 013P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B- 013
P0170Palivová dysfunkce korekce (banka 1) B – 016P0170 fuel correction dysfunction (Bank 1) B- 016
P0180Palivové spojení nakrátko snímače teplot/ přerušeníP0180 fuel temperature sensor short- circuit/interruption
P0190Mechanical chyba v palivové poruše systémuP0190 Mechanical fault in the fuel system failure
P0195?ltemperaturf?hler chyba (v Y17DT a Y17DTL ne VERBAUT!)P0195 ?ltemperaturf?hler error (at Y17DT and Y17DTL not VERBAUT!)
P0201Válec 1 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011P0201 cylinder 1 injector signal too large B- 011
P0201Válec 1 vstřikovač dává znamení malé B – 011P0201 cylinder 1 injector signal to small B- 011
P0201Válec 1 obvod vstřikovače otevře B – 011P0201 cylinder 1 injector circuit open B- 011
P0202Válec 2 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011P0202 cylinder 2 injector signal too large B- 011
P0202Válec 2 vstřikovač dává znamení malé B – 011P0202 cylinder 2 injector signal to small B- 011
P0202Válec 2 obvod vstřikovače otevře B – 011P0202 cylinder 2 injector circuit open B- 011
P0203Válec 3 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011álec 3 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011P0203 cylinder 3 injector signal too large B- 011
P0203Válec 3 vstřikovač dává znamení malé B – 011P0203 cylinder 3 injector signal to small B- 011
P0203Válec 3 obvod vstřikovače otevře B – 011P0203 cylinder 3 injector circuit open B- 011
P0204Válec 4 vstřikovač signalizuje příliš velký B – 011P0204 cylinder 4 injector signal too large B- 011
P0204Válec 4 vstřikovač dává znamení malé B – 011P0204 cylinder 4 injector signal to small B- 011
P0204Válec 4 obvod vstřikovače otevře B – 011P0204 cylinder 4 injector circuit open B- 011
P0216Einspritzbeginn chybaP0216 Einspritzbeginn error
P0219Otáčení motoru je příliš velký C – 025P0219 engine speed is too large C- 025
P0220Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „B“ není v prostoru cílech C – 005P0220 throttle valves / pedal position donor „B“ is not in the target area C- 005
P0220Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „B“ signál je příliš velký C – 005P0220 throttle valves / pedal position donor „B“ signal is too large C- 005
P0220Škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce „B“ signál malý C – 005P0220 throttle valves / pedal position donor „B“ signal to small C- 005
P0230Primární obvod palivového čerpadla signál je příliš velký B – 010P0230 fuel pump primary circuit signal is too large B- 010
P0230Primární obvod palivového čerpadla signál malý B – 010P0230 fuel pump primary circuit signal to small B- 010
P0234Záporná odchylka v regulačním obvodu plnícího tlakuP0234 Negative deviation in the filling pressure control circuit
P0235Signál plnicího tlaku dárce velkým C – 031P0235 boost pressure signal to donors large C- 031
P0235dárce plnicího tlaku signál příliš malý C – 031P0235 boost pressure donor signal too small C- 031
P0243Ventil plnicího tlaku voltáž příliš velký C – 032P0243 boost pressure valve voltage too large C- 032
P0243Ventil plnicího tlaku voltáž je příliš nízký C – 032P0243 boost pressure valve voltage is too low C- 032
P0243Ventil plnicího tlaku otevřeného obvodu C – 032P0243 boost pressure valve open circuit C- 032
P0251Přepadový ventil / čerpadlo řídicí jednotka dysfunkce (99% čerpadlo řídicí jednotka zemřela)P0251 overflow valve / pump control unit dysfunction (99% pump control unit died)
P0300Několik válců selže objevený B – 021Several P0300 cylinder misfire detected B- 021
P0301Válec selže objevený 1 B – 021P0301 cylinder misfire detected 1 B- 021
P0302Válec selže objevený 2 B – 021P0302 cylinder misfire detected 2 B- 021
P0303Válec selže objevený 3 B – 021P0303 cylinder 3 misfire detected B- 021
P0304Válec selže objevený 4 B – 021P0304 cylinder misfire detected 4 B- 021
P0313Selže v nízkých hladinách palivech objevila B – 021P0313 misfire at low fuel levels detected B- 021
P0325Klopfsensor 1 signalizuje příliš velkou (banku nebo jednotlivý senzor 1) B – 022P0325 Klopfsensor 1 signal too big (bank or individual sensor 1) B- 022
P0325Klopfsensor 1 signalizuje příliš malou (banku nebo jednotlivý senzor 1) B – 022P0325 Klopfsensor 1 signal too small (bank or individual sensor 1) B- 022
P0335Snímač postavení klikového hřídele špatný signální C – 002P0335 crankshaft sensor wrong signal C- 002
P0335Snímač postavení klikového hřídele žádný signálP0335 crankshaft sensor no signal
P0335Snímač postavení klikového hřídele signál není v prostoru cílech C – 002P0335 crankshaft sensor signal is not in the target area C- 002
P0340Motorová odchylka rychlostiP0340 engine speed error ‚
P0340Vačková hřídel poziční dysfunkce dárce C – 009P0340 camshaft position donor dysfunction C- 009
P0340Vačková hřídel poziční signál kodéru velký C – 009P0340 camshaft position encoder signal to big C- 009
P0340Vačková hřídel poziční signál kodéru malý C – 009P0340 camshaft position encoder signal to small C- 009
P0340Vačková hřídel poziční obvod kodéru otevře C – 009P0340 camshaft position encoder circuit open C- 009
P0340Snímač vačkového hřídele signál není v prostoru cílech C – 009P0340 camshaft sensor signal is not in the target area C- 009
P0370Čerpadla výhodné místo signál neplatnýP0370 pumps position signal void
P0380Vorgl?hanlage spojení nakrátko/přerušeníP0380 Vorgl?hanlage short- circuit/interruption
P0381Gl?hzeitkontrolleuchte spojení nakrátko/přerušeníP0381 Gl?hzeitkontrolleuchte short- circuit/interruption
P0400EGR chyby ventiluP0400 EGR valve errors
P0420Efektivita katalyzátoru pod limitem (banka 1) B – 017P0420 catalyst efficiency under limit (Bank 1) B- 017
P0441Otvor tanku systémový špatný otvor tanku River B – 014P0441 tank vent system wrong tank vent River B- 014
P0443Větrací ventil palivové nádrže otevřou okresní B – 014P0443 fuel tank vent valve open District B- 014
P0443Větrací ventil palivové nádrže voltáž vysoký B – 014P0443 fuel tank vent valve voltage high B- 014
P0443Větrací ventil palivové nádrže voltáž nízký B – 014P0443 fuel tank vent valve voltage low B- 014
P0460Palivový snímač hladiny signál není v prostoru cílech IPC (nástroj) B – 012P0460 fuel level sensor signal is not in the target area IPC (instrument) B- 012
P0480Fanoušek chladiče (malé) spojení nakrátko/ přerušeníP0480 cooler fan (small) short- circuit/interruption
P0481Fanoušek chladiče (velké) spojení nakrátko/ přerušeníP0481 cooler fan (big) short- circuit/interruption
P0500Vozidlový rychlostní signál není v zadané hodnotě rozsahové B – 023P0500 vehicle speed signal is not in setpoint range B- 023
P0500Dálková četnost (zaměstnavatel) chyba (přichází z ABS jednotky)P0500 distance frequency (employer) error (comes from ABS unit)
P0501Vozidlový rychlostní signál není v zadané hodnotě rozsahové B – 023P0501 vehicle speed signal is not in setpoint range B- 023
P0505Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019P0505 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P0505Zahálející spojení nakrátko regulátoru/ přerušeníP0505 idling regulator short- circuit/interruption
P0520Motorový tlakový olejový spínač / senzor není v prostoru cílech IPC (nástroj) C – 018P0520 engine oil pressure switch / sensor is not in the target area IPC (instrument) C- 018
P0530Klimatizační zařízení tisková chybaP0530 air conditioners misprint
P0530Vzdušné kondicionér signál snímače tlaku je příliš velké teplo, větrání a klimatizace C – 009P0530 air conditioners pressure sensor signal is too large heating, ventilation and air conditioning C- 009
P0530Vzdušné kondicionér signál snímače tlaku je příliš malé teplo, větrání a klimatizace C – 009P0530 air conditioners pressure sensor signal is too small heating, ventilation and air conditioning C- 009
P0560Napěťová chyba baterie (přes nebo pod napětím)P0560 battery voltage error (over or under voltage)
P0560Síťové napětí dysfunkce C – 110P0560 system voltage dysfunction C- 110
P0560Síťové napětí vně Area C – 110P0560 system voltage outside Area C- 110
P0560Síťové napětí síla příliš velký C – 109P0560 system voltage power too large C- 109
P0560Výkonové síťové napětí příliš malý C – 109P0560 power system voltage too small C- 109
P0560Síťové napětí příliš vysoký C – 110P0560 system voltage too high C- 110
P0560Síťové napětí je příliš nízký C – 110P0560 system voltage is too low C- 110
P0560Napájecí napětí příliš vysoký C – 110P0560 supply voltage too high C- 110
P0571Bremslichtschalter spojení nakrátko/přerušeníP0571 Bremslichtschalter short- circuit/interruption
P0571Přepne brzdí špatnou funkci osvětlení venkovní / blikadla Appendix B – 014P0571 switches brake malfunction exterior lighting / flasher Appendix B- 014
P0574Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování
P0601Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002P0601 control device to replace C- 002
P0602Vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B – 005P0602 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005
P0602Hlasitost vstřikovače úprava je naprogramovaný hardware a softwarový B – 015P0602 injector volume adjustment is not programmed hardware and software B- 015
P0602Unavuje rozsah nenaprogramovaný hardware a softwarový B – 003P0602 tires extent not programmed hardware and software B- 003
P0602Bezpečnostní kód je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003P0602 Security code is not programmed hardware and software B- 003
P0602Řídicí jednotka C – 002 programP0602 Control Unit C- 002 program
P0602Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003P0602 control device programming hardware and software B- 003
P0602ECUs chyby v programu (nedostatek mimo — kóduje programování nebo indexovat)P0602 ECUs programming errors (lack of out- of- code programming or index)
P0602Konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B – 004P0602 variant configuration is not programmed hardware and software B- 004
P0603ECU EEPROM chyby C – 002P0603 ECU EEPROM errors C- 002
P0603Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002P0603 control device to replace C- 002
P0604Chyba kontroleru – RAM C – 002P0604 controller error – RAM C- 002
P0605EPROM chyby C – 002P0605 EPROM errors C- 002
P0605Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002P0605 control device to replace C- 002
P0606Kontroler vymění chybu (nejhorší případ – celkové poškození řídicí jednotka)P0606 controller replace error (Worst Case – Total damage control unit)
P0606Regulátor špatná funkce C – 002P0606 control device malfunction C- 002
P0606Kontroler znovu – inicializace C – 004P0606 controller re- initialization C- 004
P0606Síťové napětí příliš vysoký C – 110P0606 system voltage too high C- 110
P0607Klopfsensor obvod špatná funkce B – 022P0607 Klopfsensor circuit malfunction B- 022
P0607Klopfsignal jednotka; regulátor k tomu, aby vyměnil B – 022P0607 Klopfsignal module; control device to replace B- 022
P0607Kontroler vymění chybu (podívejte se na nad)P0607 controller replace error (see above)
P0610Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003P0610 control device programming hardware and software B- 003
P0615Startér vystřídá obvod otevřený C – 127P0615 starter relay circuit open C- 127
P0615Amplifier startér vystřídá teplotu příliš velký C – 127P0615 Amplifier starter relay temperature too large C- 127
P0615Startéři napěťoví relé příliš velký C – 127P0615 starters voltage relay too large C- 127
P0615Vystřídá startéry voltáž příliš malý C – 127P0615 relay starters voltage too small C- 127
P0621Kontrolní lampa generátoru uspořádání dysfunkce IPC ( nástroj) C – 021P0621 generator control lamp arrangement dysfunction IPC (instrument) C- 021
P0650CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C – 003P0650 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
P0650Chybový displej kontrola světlá (MI) dysfunkce IPC (nástroj) B – 008P0650 error display control light (MI) dysfunction IPC (instrument) B- 008
P0703Bremslichtschalter chybaP0703 Bremslichtschalter error
P0704Přepínací chyba hnízdaP0704 clutch switch error
P0704Přepínací dysfunkce hnízda CRC (elektronická regulace otáček) B – 010P0704 clutch switch dysfunction CRC (electronic speed control) B- 010
P0725Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019P0725 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P0725Motorová odchylka rychlosti ‚P0725 engine speed error ‚
P0815Přepíná High Turn volant vzdálený přilepený C – 002P0815 switches High Turn the steering wheel remote stuck C- 002
P0815Přepíná vysoké kolo vzdálený spínací obvod odpor ne v prostoru cílech C – 002P0815 switches high wheel remote switching circuit resistance not in the target area C- 002
P0816Přepíná Runterschalten kolo vzdálené přilepený C – 002P0816 switches Runterschalten wheel remote stuck C- 002
P0816Přepíná Runterschalten kolo obvod dálkového ovládání odpor ne v prostoru cílech C – 002P0816 switches Runterschalten wheel remote control circuit resistance not in the target area C- 002
P1100Kritická chyba systému chybaP1100 Critical System Error Error
P1105Barometrischer spojení nakrátko snímače tlaku/ přerušeníP1105 Barometrischer pressure sensor short- circuit/interruption
P1105Snímač tlaku signální Barometrischer příliš velký C – 030P1105 pressure sensor signal Barometrischer too large C- 030
P1105Snímač tlaku signální Barometrischer příliš malý C – 030P1105 pressure sensor signal Barometrischer too small C- 030
P1106Dárce plnicího tlaku signál není v prostoru cílech C – 031P1106 boost pressure donor signal is not in the target area C- 031
P1110Elektronka přepínací ventil chybyP1110 vacuum tube switching valve errors
P1120Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019P1120 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P1120Chodidlový senzor 1 spojení nakrátko/přerušeníP1120 pedal sensor 1 short- circuit/interruption
P1120Chodidlový senzor 1 dává znamení vysoké C – 004P1120 pedal sensor 1 signal to high C- 004
P1120Chodidlový senzor 1 signalizuje příliš nízký C – 004P1120 pedal sensor 1 signal too low C- 004
P1120Chodidlový poziční senzor 1 a 2 chybný signál procento C – 004P1120 pedal position sensor 1 and 2 false signal ratio C- 004
P1122Chodidlový senzor 2 spojení nakrátko/přerušeníP1122 pedal sensor 2 short- circuit/interruption
P1122Chodidlový senzor 2 dává znamení vysoké C – 004P1122 pedal sensor 2 signal to high C- 004
P1122Chodidlový senzor signál je příliš nízký 2 C – 004P1122 pedal sensor signal is too low 2 C- 004
P1125Solenoid ventil plnicího tlaku chybyP1125 boost pressure solenoid valve errors
P1173Einspritzmengenbegrenzung protože Oeltemperatur chybaP1173 Einspritzmengenbegrenzung because Oeltemperatur error
P1180Palivové chyby snímače teplotP1180 fuel temperature sensor errors
P1195?ldruckschalter spojení nakrátko/přerušeníP1195 ?ldruckschalter short- circuit/interruption
P1220Einspritzdauer monitorovací chybaP1220 Einspritzdauer monitoring error
P1230Hlavní směnová dysfunkce napájení a komunikační C – 013P1230 main relay dysfunction power supply and communication C- 013
P1243Turbodmychadlo na výfukové plyny bypassová solenoid voltáž ventilu příliš velký C – 033P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too large C- 033
P1243Turbodmychadlo na výfukové plyny bypassová solenoid voltáž ventilu příliš malý C – 033P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too small C- 033
P1243Turbodmychadlo na výfukové plyny bypassový solenoid otevřený obvod ventilu C – 033P1243 turbocharger bypass solenoid valve open circuit C- 033
P1243Turbodmychadlo na výfukové plyny obtokový ventil ne v prostoru cílech C – 033P1243 turbocharger bypass valve not in the target area C- 033
P1335Rychlost motoru signální chybaP1335 engine speed signal error
P1345Šachta vačky odchylka rychlostiP1345 cam shaft speed error
P1481Regulační obvod otevře 1 chlazení motoru B – 004P1481 fan control circuit open 1 engine cooling B- 004
P1481Voltáž regulačního obvodu chlazení motoru příliš velký B – 0041 fan P1481 control circuit voltage engine cooling too large B- 004
P1481Voltáž regulačního obvodu příliš malé chlazení motoru B – 0041 fan P1481 control circuit voltage too small engine cooling B- 004
P1482Regulační obvod otevře 2 chlazení motoru B – 004P1482 fan control circuit open 2 engine cooling B- 004
P1482Voltáž regulačního obvodu 2 příliš velké chlazení motoru B – 004P1482 fan control circuit voltage 2 too big engine cooling B- 004
P1482Voltáž regulačního obvodu 2 příliš malé chlazení motoru B – 004P1482 fan control circuit voltage 2 too small engine cooling B- 004
P1483Regulační obvod otevře 3 chlazení motoru B – 004 – – 3 ventilátorP1483 fan control circuit open 3 engine cooling B- 004
P1483Voltáž regulačního obvodu chlazení motoru příliš velký B – 004 – 3 ventilátor3 fan P1483 control circuit voltage engine cooling too large B- 004
P1483Voltáž regulačního obvodu příliš malé chlazení motoru B – 004 – 3 ventilátor3 fan P1483 control circuit voltage too small engine cooling B- 004
P1490Dodatečné čerpadlo chladiva obvod otevře B – 015P1490 additional coolant pump circuit open B- 015
P1490Dodatečné čerpadlo chladiva obvod voltáž je příliš velký B – 015P1490 additional coolant pump circuit voltage is too large B- 015
P1490Dodatečné čerpadlo chladiva obvod voltáž příliš malý B – 015P1490 additional coolant pump circuit voltage too small B- 015
P1500Elektronická autorská dysfunkce průdušnice C – 006P1500 electronic throttle author dysfunction C- 006
P1501Elektronická autorská dysfunkce průdušnice C – 006P1501 immobiliser coding errors
P1502Imobilizace chybaP1502 immobiliser error
P1503Imobilizace signální chybaP1503 immobiliser signal error
P1515Chodidlová poziční chyba dárceP1515 donor pedal position error
P1523Autor průdušnice není v prostoru cílech C – 006P1523 throttle author is not in the target area C- 006
P1526Autor průdušnice sníží pozici nenaučenou C – 006P1526 throttle author lower position not learned C- 006
P1530Vysoké napětí směnové klima teplo, větrání a klimatizace B – 016P1530 high voltage relay climate heating, ventilation and air conditioning B- 016
P1530Nízké napětí směnové klima teplo, větrání a klimatizace B – 016P1530 low voltage relay climate heating, ventilation and air conditioning B- 016
P1530Klimatizace chyba požadavkuP1530 air conditioning requirement error
P1530Klimatizace vystřídá obvod otevřené teplo, větrání a klimatizace B – 016P1530 air conditioning relay circuit open heating, ventilation and air conditioning B- 016
P1540Climate tlakové signální spojení nakrátko/přerušeníP1540 Climate pressure signal short- circuit/interruption
P1560Napěťová chyba baterie (přes nebo pod napětím)P1560 battery voltage error
P1560Geschaltete síťové napětí (zapalování A) signální dysfunkce (CAN) C – 109P1560 Geschaltete system voltage (Ignition A) signal dysfunction (CAN) C- 109
P1565Regulace otáček rozhraní dysfunkce CRC (elektronická regulace otáček) B – 006P1565 interface speed control dysfunction CRC (electronic speed control) B- 006
P1600Točivý moment motoru není hodnověrný B – 030P1600 engine torque is not plausible B- 030
P1600Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002P1600 control device to replace C- 002
P1600Chyba kontroleruP1600 controller error
P1601Teplotní chyba kontroleruP1601 temperature controller error
P1602Nejvyšší rychlost je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003P1602 Maximum speed is not programmed hardware and software B- 003
P1602Programátoři / vymění řídicí jednotku (SG) hardware a softwarový B – 003P1602 programmers / Replace control unit (SG) hardware and software B- 003
P1602Regulátor programovací hardware a softwarový B – 003P1602 control device programming hardware and software B- 003
P1602Konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003P1602 variant configuration is not programmed hardware and software B- 003
P1603Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002P1603 control device to replace C- 002
P1604Programátoři / vymění regulátorP1604 programmers / Replace control device
P1604Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 004P1604 control device to replace C- 004
P1606Točivý moment motoru není hodnověrný B – 030P1606 engine torque is not plausible B- 030
P1606Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002P1606 control device to replace C- 002
P1610Imobilizér proti funkce krádeže je naprogramovaný B – 009P1610 immobilizer anti- theft function is not programmed B- 009
P1610Imobilizace dysfunkce Immobilizer B – 009P1610 immobiliser dysfunction Immobilizer B- 009
P1610Imobilizér funkční chyba v programuP1610 immobilizer function programming error
P1611Wrong bezpečnostní kódová chybaP1611 Wrong security code error
P1611Wrong bezpečnostní kódová imobilizace B – 015P1611 Wrong security code immobiliser B- 015
P1612Imobilizace signální chybaP1612 immobiliser signal error
P1613Imobilizace žádný signální nebo špatný signální Immobilizer B – 008P1613 immobiliser no signal or wrong signal Immobilizer B- 008
P1613Imobilizace signální chybaP1613 immobiliser signal error
P1614Wrong zprostředkovačova klíčová chyba ( čip ještě je v klíči?)P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
P1614Wrong zprostředkovačova imobilizace klíčový B – 006P1614 Wrong transponder immobiliser key B- 006
P1614Imobilizér proti krádež špatný signální B – 008P1614 immobilizer anti- theft wrong signal B- 008
P1615ECM (řídicí jednotka motoru) identifikace selhala imobilizér B – 006P1615 ECM (engine control unit) Identification failed Immobilizer B- 006
P1616CIM ( jednotka hřídele volantu) špatné prostředí indikátorový Immobilizer B – 006P1616 CIM (Steering Column module) wrong environment indicator Immobilizer B- 006
P1620Vyměňte P1620 chybu kontroleruReplace P1620 controller error
P1625Směnová porucha napájeníP1625 relay power supply fault
P1630Kraftstoffeinspritzmenge chybaP1630 Kraftstoffeinspritzmenge error
P1631Chybové vstřikovací čerpadlo kontroleruP1631 controller error injection pump
P1635Vorgl?hanlage chybaP1635 Vorgl?hanlage error
P1650CAN chybaP1650 CAN error
P1651CAN chybaP1651 CAN error
P1660Palivová Abschaltventil chybaP1660 fuel Abschaltventil error
P1680Výstup teploty chladivy spojení nakrátko/ přerušeníP1680 coolant temperature output short- circuit/interruption
P1690Kontrolní napěťová chyba lampyP1690 control lamp voltage error
P1694Kontrolní voltáž lampy chybové Gl?hzeitP1694 control lamp voltage error Gl?hzeit
P1811Motorová kroutivá síla signální špatná funkce ABS / TC / ESP (vozidlové otevřené systémy) C – 011P1811 engine torque signal malfunction ABS / TC / ESP (vehicle dynamics system) C- 011
P1814Invalid signál ECC (elektronické klimatizace) ECC / SAC (elektronické řízení klimatizace) B – 028P1814 Invalid signal of ECC (Electronic air conditioning) ECC / SAC (Electronic climate control) B- 028
P1895Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019P1895 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P1896Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019P1896 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P2638Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002P2638 control device to replace C- 002

Uxxxx – chyba

Kód chybyPopis chyby CZPopis chyby AJ
U0001CAN autobusový maximální konfigurační seznam je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003U0001 CAN bus maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U0009CAN autobusové komunikační uzly ne C – 005U0009 CAN bus communication nodes no C- 005
U0101Datové sběrnice CAN, ne komunikace s řídicí jednotkou převodovky C – 003U0101 CAN bus, no communication with gearbox control unit C- 003
U0121CAN jet autobusem ne komunikaci s ABS / TC C – 003U0121 CAN bus no communication with ABS / TC C- 003
U0140CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C – 003U0140 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
U2100CAN autobusová dysfunkce C – 005U2100 CAN bus dysfunction C- 005
U2100CAN autobusová komunikační dysfunkce C – 005U2100 CAN bus communication dysfunction C- 005
U2100CAN autobusové komunikační chyby C – 005U2100 CAN bus communication errors C- 005
U2100No komunikace s CAN- autobusem (velká rychlost) C – 005U2100 No communication with CAN- bus (High Speed) C- 005
U2100No komunikace s CAN- autobusem (nízká rychlost) C – 005U2100 No communication with CAN- bus (Low Speed) C- 005
U2100No komunikace s CAN- autobusem (střední rychlost) C – 005U2100 No communication with CAN- bus (Mid Speed) C- 005
U2101CAN autobus (velká rychlost) maximální konfigurační seznam je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003U2101 CAN bus (High Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U2101CAN autobus (nízká rychlost) maximálního konfiguračního seznamu je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003U2101 CAN bus (Low Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U2101CAN autobus (střední rychlost) maximálního konfiguračního seznamu je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003U2101 CAN bus (Mid Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U2101CAN autobusový maximální konfigurační seznam je naprogramovaný hardware a softwarový B – 003U2101 CAN bus maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U2102CAN autobus (střední rychlost) maximálního konfiguračního seznamu není kompletní hardware a softwarový B – 003U2102 CAN bus (Mid Speed) maximum configuration list is not complete hardware and software B- 003
U2103CAN autobusové komunikační uzly ne C – 005U2103 CAN bus communication nodes no C- 005
U2103CAN autobusový R?cksetzz?hler přetéká C – 005U2103 CAN bus R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2103CAN- autobusový obvod špatná funkce C – 005U2103 CAN- bus circuit malfunction C- 005
U2103No komunikace s CAN- autobusem (velká rychlost) C – 005U2103 No communication with CAN- bus (High Speed) C- 005
U2103No komunikace s CAN- autobusem (nízká rychlost) C – 005U2103 No communication with CAN- bus (Low Speed) C- 005
U2104CAN autobus (velká rychlost) R?cksetzz?hler přetéká C – 005U2104 CAN bus (High Speed) R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2104CAN autobus (střední rychlost) R?cksetzz?hler přetéká C – 005U2104 CAN bus (Mid Speed) R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2104CAN autobusový R?cksetzz?hler přetéká C – 005U2104 CAN bus R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2104CAN autobusový R?cksetzz?hler přetéká C – 005U2104 CAN bus R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2105Datové sběrnice CAN, ne komunikace s motorovou řídicí jednotkou Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019U2105 CAN bus, no communication with the engine control unit Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
U2105Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B – 019U2105 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
U2106Datové sběrnice CAN, ne komunikace s řídicí jednotkou převodovky C – 003U2106 CAN bus, no communication with gearbox control unit C- 003
U2106Datové sběrnice CAN, ne komunikace s TCM (automatickou řídicí jednotkou převodovkami) C – 003U2106 CAN bus, no communication with TCM (automatic transmission control unit) C- 003
U2107CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C – 003U2107 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
U2107CAN jet autobusem ne komunikaci s IPC (nástrojem) C – 003U2107 CAN bus no communication with IPC (instrument) C- 003
U2108Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ABS (proti ) C – 003U2108 CAN bus, no communication with ABS (anti- ) C- 003
U2108CAN jet autobusem ne komunikaci s ABS / TC C – 003U2108 CAN bus no communication with ABS / TC C- 003
U2108Programátoři / vymění řídicí jednotku (SG) hardware a softwarový B – 003U2108 programmers / Replace control unit (SG) hardware and software B- 003
U2110CAN jet autobusem ne komunikaci s ABS / ESP C – 003U2110 CAN bus no communication with ABS / ESP C- 003
U2111CAN jet autobusem ne komunikaci s EPS (elektronickou výkonový řídicí) C – 003U2111 CAN bus no communication with EPS (Electronic Power Steering) C- 003
U2112Datové sběrnice CAN, ne komunikace s CDC „> CDC“> SADS (částí aktivní tlumicí systém) C – 003U2112 CAN bus, no communication with CDC „> CDC“> SADS (Part Active damping system) C- 003
U2112Datové sběrnice CAN No komunikace s CDC (elektronickou vlhčejší kontrolou) C – 003U2112 CAN bus No communication with CDC (electronic damper control) C- 003
U2113CAN autobus ne komunikuje se SDM (airbag) C – 003U2113 CAN bus not communicate with SDM (airbag) C- 003
U2113CAN autobus ne komunikuje se SDM (snímaným a diagnostickým modulem, airbag) C – 003U2113 CAN bus not communicate with SDM (Sensing and Diagnostic Module, airbag) C- 003
U2116CAN jet autobusem ne komunikaci s IPC (nástrojem) C – 003U2116 CAN bus no communication with IPC (instrument) C- 003
U2116CAN jet autobusem ne komunikaci s IPC (nástrojem) C – 003U2116 CAN bus no communication with IPC (instrument) C- 003
U2117Datové sběrnice CAN, ne komunikace s DIS (reklamou) C – 126U2117 CAN bus, no communication with DIS (advertisement) C- 126
U2117Datové sběrnice CAN, ne komunikace s Info – Display C – 126U2117 CAN bus, no communication with Info- Display C- 126
U2120Datové sběrnice CAN, ne komunikace s AHL (přepínačem dálkových a tlumených světel) C – 003U2120 CAN bus, no communication with AHL (headlamp control) C- 003
U2127Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECC (elektronickým klimatem) C – 003U2127 CAN bus, no communication with ECC (Electronic Climate) C- 003
U2139CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C – 003U2139 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
U2140CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C – 003U2140 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
U2140Datové sběrnice CAN, ne komunikace s UEC (strojovnou elektronika centrální jednotka) C – 003U2140 CAN bus, no communication with UEC (engine room electronics central module) C- 003
U2141Datové sběrnice CAN, ne komunikace s REC (zadní elektronikou centrální jednotka) C – 003U2141 CAN bus, no communication with REC (Rear electronics central module) C- 003
U2143Datové sběrnice CAN, ne komunikace se SAS (snímačem úhlu natočením volantu) C – 003U2143 CAN bus, no communication with SAS (steering wheel angle sensor) C- 003
U2144Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ACC (přizpůsobivou regulací rychlostmi jízdami) C – 003U2144 CAN bus, no communication with ACC (adaptive cruise control) C- 003
U2145Datové sběrnice CAN, ne komunikace se PAS (parkový pilot) C – 003U2145 CAN bus, no communication with PAS (Park Pilot) C- 003
U2146Datové sběrnice CAN, ne komunikace se SLM (předzesilovačem / Fahrprogrammw?hlhebel) C – 003U2146 CAN bus, no communication with SLM (driving stage / Fahrprogrammw?hlhebel) C- 003
U2147Datové sběrnice CAN, ne komunikace s AHS (Zuheizer) C – 003U2147 CAN bus, no communication with AHS (Zuheizer) C- 003
U2149Datové sběrnice CAN, ne komunikace s TPMS ( monitorovací systémemhuštění pneumatik) C – 003U2149 CAN bus, no communication with TPMS (tire pressure monitoring system) C- 003
U2173Datové sběrnice CAN, ne komunikace s PEPS (otevřený & začátek) C – 003U2173 CAN bus, no communication with PEPS (Open & Start) C- 003
U2174Datové sběrnice CAN, ne komunikace s AHS (Zuheizer) C – 003U2174 CAN bus, no communication with AHS (Zuheizer) C- 003
U2174Datové sběrnice CAN, ne komunikace s EHS (teplo) C – 003U2174 CAN bus, no communication with EHS (heating) C- 003
U2181Datové sběrnice CAN, ne komunikace s elektrohydraulischem automobilem s pevnou střechou C – 003U2181 CAN bus, no communication with elektrohydraulischem hardtop C- 003
U2201Datové sběrnice CAN, ne komunikace s RQ (zábavní hlavní jednotkou) C – 003U2201 CAN bus, no communication with RQ (Entertainment Head Unit) C- 003
U2202Datové sběrnice CAN, ne komunikace s CDC (CD přelétavcem) C – 003U2202 CAN bus, no communication with CDC (CD changer) C- 003
U2206Datové sběrnice CAN, ne komunikace s DIS (reklamou) C – 003U2206 CAN bus, no communication with DIS (advertisement) C- 003
U2207Datové sběrnice CAN, ne komunikace s UHP (univerzitou handsfree) C – 003U2207 CAN bus, no communication with UHP (Univ. handsfree) C- 003
U2208Datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECC (elektronickým klimatem) C – 003U2208 CAN bus, no communication with ECC (Electronic Climate) C- 003
U2213Datové sběrnice CAN, ne komunikace s DAB (digitální zvuk Broadcast) C – 003U2213 CAN bus, no communication with DAB (Digital Audio Broadcast) C- 003
U2215Regulátor k tomu, aby vyměnil C – 002U2215 control device to replace C- 002

Motorizace = Nafta 1.9 CDTI

Kód chybyPopis chyby CZ
P 0100Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-032 – Váha vzduchu okruh vysoká hodnota
P 0100Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-028 – Váha vzduchu okruh nízká hodnota
P 0100Mass Or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-037 – Váha vzduchu senzor okruhu rozsah / výkon
P 0100Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-012 – Váha vzduchu porucha okruhu
P 0100Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-013 – Teplota nasávaného vzduchu senzor okruhu vysoká hodnota
P 0100Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-013 – Teplota nasávaného vzduchu senzor okruhu nízká hodnota
P 0100Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-013 – Teplota nasávaného vzduchu senzor okruhu porucha
P 0621Generator Lamp „L“ Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021 – Alternátor ovládání kontrolky L porucha okuhu IPC
P 2279Intake Air System Leak Detected B-035 – Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu
P 242FParticulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031 – Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku rozsah/výkon
P 2452Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032 – Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku vysoké napětí
P 2452Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032 – Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku nízké napětí
P 2452Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031 – Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku tlak nesouhlasí s barometrickým tlakem
P 2452Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031 – Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku porucha hadicového vedení