Návod – Párování čidel TPMS u Corsy F

V českém manuálu k obsluze Corsy tyto informace scházejí, ale v manuálu ze Švýcarska najdete tyto informace a i jiné.

Odkaz zde – https://www.opel.ch/de/service-zubehoer/betriebsanleitungen.html

Úvodem chci velice poděkovat majiteli Opel Corsy F za zaslání fotografií panu M. Válkovi.

V minulosti, kdy automobilka Opel patřila pod společnost GM, bylo potřeba používat pro párování chytrou krabičku (více zde). Důvod byl především ten, že se používala technologie aktivních čidel TMPS v auto ventilku vybavenými baterií. Od doby, kdy Opel koupila společnost PSA a přišli na trh nové modely, je využívaná technologie PSA, která využívá pasivní měření tlaku v pneumatikách. které nepoužívají žádná čidla a údaje se vypočítávají, podle otáčení kola a proto není potřeba mít žádnou krabičku k uvedenému párování kol. Vše zvládnete přímo sami, podle postupu níže.

Inicializace systému – čidel tlaku TMPS v pneu

Poznámka: Jedná se o překlad z němčiny do češtiny.

Po opravě pneumatiky nebo výměna pneumatik systém musí být inicializován, novými referenčními hodnotami rozsahu.

Postup:

  1. Vždy se ujistěte, že všechny čtyři pneumatiky mají správný tlak v pneumatikách.
  2. Zapnuté zapalování – nemusí běžet motor.
  3. Zatáhněte parkovací brzdu.
  4. Vstoupíme do palubního PC.
  5. Vybereme z hlavního MENU volbu Vozidlo.
Palubní PC – Opel Corsa F

6. Nadále z MENU vybereme Bezpečnost.

Palubní PC – Opel Corsa F

7. Ve spodní části MENU vybereme volbu Detekce tlaku pneu.

Palubní PC – Opel Corsa F

8. Na displeji přístrojového štítu, před námi vše sledujeme prostřednictvím informačního displeje a máme pře sebou uvedenou hlášku. Potvrdíme párování volbou ANO. Reset se provádí – Vyskakovací zpráva byla potvrzena.

Palubní PC – Opel Corsa F

Po inicializaci se systému automaticky za jízdy nastaví nový tlak v pneumatikách. Po delší cestě převezme systém sledované nové údaje.

Tlak v pneumatikách vždy provádějte, když jsou pneumatiky studené.

Restartujte systém v následujících případech inicializace:
● Tlak v pneumatikách byl změněn
● Načítání bylo změněno
● Kola byla vyměněna nebo systém varuje před výbuchem pneumatiky

To je způsobeno požadovaný čas výpočtu.